Апробація підручників

    Матеріали по апробації підручників з образотворчого мистецтва 
                для 5-а, 5-б класу (2013рік), 6-а, 6-б класу (2014 рік)

Додаток 5
 до наказу начальника відділу освіти
райдержадміністрації
від          вересня 2013 року   №


Узагальнені результати апробації підручника для 5-а класу
1. Автор: С.М. Железняк,О.В. Ламонова
Предмет: Образотворче мистецтво, 5 клас.
Рік видання: 2013.
Видавництво: Генеза.
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника
1.
Зміст підручника
Підручник репрезентує академічний підхід до навчання образотворчого мистецтва, та відповідає чинній програмі. Враховано попередню підготовку учнів. Не зовсім враховані вікові особливості учнів у викладенні теоретичного матеріалу.
У підручнику наявна відповідність навчального матеріалу сучасному їх трактуванню і науковому тлумаченню. Підручник знайомить учнів з особливостями мови кожного із різновидів образотворчого мистецтва і різноманітними можливостями практичного застосування видів мистецтва у художніх образах.
 В даному підручнику наявна додаткова інформація до  кожної теми, яка  знайомить дітей з творчістю видатних митців, з різноманітними художніми техніками, етапами роботи над ними, матеріалами. 
Послідовно та логічно викладений матеріал. Відповідно до норм навчального часу оптимально розподілений матеріал.
Відповідає підручник принципам наступності, логічної послідовності, органічністю поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу. Має доцільний ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, репродукції, поради для  виконання практичної роботи, фотознімки).
Використовуються  засоби виразності та образності  мови для посилення емоційного впливу навчального тексту.
2.
Методичний
апарат
підручника
 Відповідають системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти.
Наявні завдання різного ступеня складності,  але не позначенні. Є завдання для роботи в групах, для виконання творчої додаткової роботи вдома самому або з батьками, що позначено відповідними значками, з якими учні знайомляться на початку вивчення предмета.
Присутні різноманітні та оригінальні завдання. Спрямований підручник на:
·        розвиток логічного, абстрактного мислення;
·        розвиток творчих здібностей;
·        розвиток пізнавальної активності.
Наявна достатня кількість ілюстративного матеріалу та їх методична цінність.
До кожної теми уроку поданий план роботи, та застосування потрібних інструментів та матеріалів. До деяких  практичних робіт додані етапи виконання в схемах, малюнках, фото. 
3.
Поліграфічне
виконання
підручника
Якісне естетичне оформлення, але не досить якісний друк.
Підручник спрямований на розвиток естетичного смаку учнів.
В підручнику дотриманні гігієнічні, поліграфічні вимоги (шрифт, формат, вага).

Зауваження та пропозиції

До змісту підручника
  Теоретичний виклад матеріалу має бути лаконічним для кращого сприймання учнями.

До структури підручника
Додати в додатках в кінці підручника мистецькі кросворди, ребуси, на розгортках або на форзацах цікаві ігри-мандрівки по закодованих мистецьких закладах України, світу…
До навчально-методичного апарату підручника
Доцільно в деякій мірі спростити теоретичну частину подання  тем для кращого сприйняття матеріалу даної вікової категорії.
 В кожній темі головна інформація, словникова термінологія розкидана по тексту. Потрібно виділяти ключову термінологію теми. (можливо кольором; таблицею; кожний термін з нового рядка;  окремим розміщенням в тексті …).  Коли діти повторюють матеріал їм важко швидко зорієнтуватися,  знайти  головне, дати відповідь на запитання. Тому я пропоную скоротити текст, лаконічно подати ключовий матеріал по темі, словникові терміни подати хоча б з нового рядка.
Наявні додаткові  завдання виділені іншим кольором,  але не позначенні в умовних позначках на початку підручника(що означає рожевий колір? що жовтий?Виділена історична довідка про художників, інформація про техніку виконання, етапи  роботи належать до теперішньої теми чи до наступної? - без пояснення вчителя діти  спочатку не зовсім зрозуміли. У деяких темах інформація про художників  подається в кінці попереднього уроку, в інших в цій самій темі.( наприклад:
 ст. 31, ст.58, ст.76, …- для ознайомлення з наступною темою; ст.42 – просто додаткова інформація до теми.)
До ілюстративного матеріалу додати більше репродукцій українського мистецтва.

 Після кожного семестру помістити в підручник тестові завдання в запитаннях, схемах, малюнках, репродукціях.  


Загальна оцінка якості підручника
Підручник можна використовувати в школі як основний без доопрацювання (9-10 балів);

підручник можна використовувати в школі як основний після доопрацювання (5-8 балів);
8
підручник можна використовувати в школі як допоміжний без доопрацювання (3-4 бали);

підручник не можна використовувати в школі (1-2 бали).


Вчитель образотворчого мистецтва  _____________ Товкун І.В.
Директор Олександрівського НВК  №3  ______________ Литвин Л.І.

Узагальнені результати апробації підручника для 5-б класу
1. Автор: О.В. Калініченко, Л.М. Масол
Предмет: Образотворче мистецтво, 5 клас.
Рік видання: 2013.
Видавництво: Сиция.
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника
1.
Зміст підручника
1.1.  Зміст підручника відповідає чинній програмі.
1.2.              Враховано вікові особливості, попередню підготовку учнів.Інколи порушується відповідність віковій  категорії дітей при поясненні мистецької термінології.
1.3.                Наявна відповідність навчального матеріалу сучасному їх трактуванню і науковому тлумаченню.
1.4.                   Спрямований навчальний матеріал на формування:
-                                                                        науково-теоретичного мислення;
-                                                                        мотивації навчання;
-                                                                        світоглядних позицій;
1.5.                Використовуються інноваційні педагогічні технології.
1.6.  Послідовно, логічно викладений матеріал.
1.7.    Оптимально розподілений матеріал відповідно до норм навчального часу.
1.8.    Відповідає підручник принципам наступності, логічної послідовності, органічністю поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу.
1.9.             Доцільний ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, репродукції, поради для  виконання практичної роботи, фотознімки).
    1.20.       Використовуються  засоби виразності та образності  мови для посилення емоційного впливу навчального тексту.
2.
Методичний
апарат
підручника
2.1. Відповідають системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти.
2.2.Наявні завдання різного ступеня складності.  
2.3.Присутні різноманітні та оригінальні завдання.
2.4.Спрямований підручник на:
·        розвиток логічного, абстрактного мислення;
·        розвиток творчих здібностей;
·        ровиток пізнавальної активності.
2.5.Наявна достатня кількість ілюстративного матеріалу та їх методична цінність Але треба змінити образ герою-путівнику Сфері (сумний і холодний).

3.
Поліграфічне
виконання
підручника
3.1.Якісне естетичне оформлення,  якісний друк.
3.2.Підручник спрямований на розвиток естетичного смаку учнів.
3.Дотриманні поліграфічні вимоги (шрифт, формат), але не дотримані санітарно-гігієнічні вимоги (вага підручника перевищує встановлену норму для 5-го класу).

Зауваження та пропозиції
До змісту підручника

Інколи порушується відповідність віковій  категорії дітей при поясненні мистецької термінології
До структури підручника
Додати в додатках в кінці підручника мистецькі кросворди, ребуси, на розгортках або на форзацах цікаві ігри-мандрівки по закодованих мистецьких закладах україни, світу.
До навчально-методичного апарату підручника
змінити образ герою-путівнику Сфері.  Космічну подорож поєднати з різногалузевими


.

Загальна оцінка якості підручника
Підручник можна використовувати в школі як основний без доопрацювання (9-10 балів);

підручник можна використовувати в школі як основний після доопрацювання (5-8 балів);
+
підручник можна використовувати в школі як допоміжний без доопрацювання (3-4 бали);

підручник не можна використовувати в школі (1-2 бали).

Узагальнені результати апробації підручника для 6-а класу
1. Автор: С.М. Железняк,О.В. Ламонова
Предмет: Образотворче мистецтво, 6 клас.
Рік видання: 2014.
Видавництво: Генеза.
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника
1.
Зміст підручника
Підручник репрезентує академічний підхід до навчання образотворчого мистецтва, та відповідає чинній програмі. Враховано попередню підготовку учнів. Не зовсім враховані вікові особливості учнів у викладенні теоретичного матеріалу.
У підручнику наявна відповідність навчального матеріалу сучасному їх трактуванню і науковому тлумаченню. Підручник знайомить учнів з особливостями мови кожного із різновидів образотворчого мистецтва і різноманітними можливостями практичного застосування видів мистецтва у художніх образах.
 В даному підручнику наявна додаткова інформація майже вкінці кожної теми, яка  знайомить дітей з творчістю видатних митців, з різноманітними художніми техніками, етапами роботи над ними, матеріалами. 
Послідовно та логічно викладений матеріал. Відповідно до норм навчального часу оптимально розподілений.
Відповідає підручник принципам наступності, логічної послідовності, органічністю поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу. Має доцільний ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, репродукції, поради для  виконання практичної роботи, фотознімки).
Використовуються  засоби виразності та образності  мови для посилення емоційного впливу навчального тексту.
2.
Методичний
апарат
підручника
 Відповідають системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти.
Наявні завдання різного ступеня складності . Є завдання для роботи в групах, для виконання творчої додаткової роботи вдома самому або з батьками, що позначено відповідними значками, з якими учні знайомляться на початку вивчення предмета. Присутні різноманітні та оригінальні завдання в рубриці «майстер-клас» .Для розширення пізнавальної діяльності учнів, та якісного виконання дитячої роботи  «етапи роботи» супроводжуються  фото(с.16,с.43, с.57, с.87, с.91-92,с.100, с.151). Дуже добре , що перед початком виконанням практичного завдання,  пропонуються інструменти та матеріали , план роботи.
Спрямований підручник на:
·        розвиток логічного, абстрактного мислення;
·        розвиток творчих здібностей;
·        розвиток пізнавальної активності.
Наявна достатня кількість ілюстративного матеріалу та їх методична цінність.
3.
Поліграфічне
виконання
підручника
Якісне естетичне оформлення, але не досить якісний друк.
Підручник спрямований на розвиток естетичного смаку учнів.
В підручнику дотриманні гігієнічні, поліграфічні вимоги (шрифт, формат, вага).

Зауваження та пропозиції

До змісту підручника
  Теоретичний виклад матеріалу повинен бути лаконічним для кращого сприймання учнями.

До структури підручника
Додати в додатках в кінці підручника мистецькі кросворди, ребуси, на розгортках або на форзацах цікаві ігри-мандрівки по закодованих мистецьких закладах України, світу…
До навчально-методичного апарату підручника
Доцільно в деякій мірі спростити теоретичну частину подання  тем для кращого сприйняття матеріалу даної вікової категорії.
 В кожній темі головна інформація, словникова термінологія розкидана по тексту. Потрібно виділяти ключову термінологію теми. (можливо кольором; таблицею; кожний термін з нового рядка;  окремим розміщенням в тексті …).  Коли діти повторюють матеріал їм важко швидко зорієнтуватися,  знайти  головне, дати відповідь на запитання. Тому я пропоную скоротити текст, лаконічно подати ключовий матеріал по темі, словникові терміни подати хоча б з нового рядка. Виділенні тільки деякі (с.40,с.47, с.88-89,с.98,с.126,
с.167-168)
Виділена історична довідка про художників, інформація про техніку виконання, етапи  роботи. Інформація для повторення «Пригадаймо» не лаконічна.У деяких темах інформація про художників  подається вкінці попереднього уроку, в інших - в цій самій темі, або перервана «майстер –класом» ( наприклад:с.15-17).
 Мало подано матеріалу про українське мистецтво.(напр.с.50-53 можна було б подати репродукції картин М. Приймаченко).
В підручнику деякі практичні завдання не відповідають темам уроків (с.91-92; с.99-101).
На с. 133  подані етапи роботи над композицією на фантастичну тематику, а практичне завдання учням- намалювати композицію- спогад.
 Після кожного семестру доцільно помістити в підручник тестові завдання в запитаннях, схемах, малюнках, репродукціях.  


Загальна оцінка якості підручника
Підручник можна використовувати в школі як основний без доопрацювання (9-10 балів);

підручник можна використовувати в школі як основний після доопрацювання (5-8 балів);
8
підручник можна використовувати в школі як допоміжний без доопрацювання (3-4 бали);

підручник не можна використовувати в школі (1-2 бали).


Вчитель образотворчого мистецтва  _____________   Товкун І.В.
Директор Олександрівського НВК   ______________ Литвин Л.І.
 C.М. Железняк, О.В. Ламонова
Узагальнений експерт ний висновок:
Критерії оцінювання
Оцінка
(за 10-ти бальною шкалою)
1
Науковість викладу навчального матеріалу
9
2
Формування світогляду
9
3
Виховний потенціал навчального матеріалу
7
4
Розвивальний ефект навчального матеріалу
9
5
Дидактична досконалість навчальної книги
8
6
Методичне забезпечення
9
7
Ергономічні показники
8

 Повний узагальнений висновок :
Індекс
Назва критерію і формування його змісту
Оцінка (від 1 до 10)
1
Науковість викладу навчального матеріалу
9
1.1
Відповідність навчального матеріалу (трактів, понять, законів) сучасному їх трактуванню і науковому тлумаченню
10
1.2
Висвітлення в підручник сучасного стану розвитку науки і техніки, ознайомлення з творчим доробком і внеском видатних учених у скарбницю світової науки
9
1.3
Розкриття досягнень української науки та її ролі в науково-технічному прогресі людства, ознайомлення з доробком українських учених
8  


1.4
Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу
9
  2
 Формування світогляду
9
2.1
Філософсько-світоглядна підготовка учнів, вироблення в них ціннісного ставлення до життя, сенсу життя
8
2.2
Розкриття основних засад і наукових принципів курсу (предмета)
10
2.3
Формування методологічних знань. Ознайомлення з методами пізнання або формами діяльності
10
2.4 2.5
Розкриття причинно-наслідкових зв'язків, взаємозв'язку явищ і процесів у природі, суспільстві, пізнанні світу
9


Висвітлення міжпредметних зв'язків, формування на їх основі інтегративних уявлень про навколишній світ і його закономірності
9
2.6
Формування наукової або художньої картини світу, сучасного стилю мислення
9
2.7
Загальна характеристика філософсько-світоглядного спрямування навчального матеріалу
9
3
Виховний потенціал навчального матеріалу
7
3.1
Моральне виховання учнів, формування етичних норм і гуманістичних ціннісних орієнтацій
8
3.2
Виховання в учнів громадянської позиції, патріотичних почуттів, соціальної активності і відповідальності, толерантності в міжнаціональних стосунках
7
3.3
Екологічне виховання, спрямованість на дбайливе ставлення до природи, відповідальність за її збереження та охорону_
6
3.4
3.5
Виховання правової культури, розвиток демократичної правосвідомості
5


Виховання естетичної культури сприйняття дійсності, формування почуття прекрасного та естетичних ідеалів
10
3.6
Виховання свідомого ставлення до праці, дисциплінованості, здатності учнів до безпечної життєдіяльності в сучасному високотехнологічному суспільстві
8
3.7
Загальна характеристика ціннісно-оцінкових орієнтацій навчального   матеріалу і його виховного потенціалу
7
4
Розвивальний ефект навчального матеріалу
9
4.1
Вплив навчального матеріалу на мотивацію навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до навчального предмета
10
4.2
Розвиток пізнавальних здібностей учнів, спонукання їх до творчої діяльності, продуктивного мислення
9
4.3
Здатність навчального матеріалу до розвитку інтелекту і логічного мислення дитини
9
4.4
Вплив навчального матеріалу на емоційну сферу формування особистості
9
4.5
Розвиток психомоторики учнів, формування у них практичних умінь і навичок
10
4.6
Загальна характеристика впливу навчального матеріалу на психічний розвиток особистості
9
5
Дидактична досконалість навчальної книги
8
5.1
Відповідність навчального матеріалу підручника навчальній програмі
10
5.2
Системність і логічність викладу навчального матеріалу, вдалість структурування його змісту, послідовності вивчення тем
9
5.3Доступність навчального матеріалу, відповідність змісту віковим можливостям учнів і нормам навчального часу
7

  5.4
Забезпечення наступності в навчанні, врахування готовності учнів до
засвоєння навчального матеріалу на запропонованому рівні
8
5.5
Відповідність принципам розвивального навчання, втілення адекватної йому технології навчання
9
5.6
Забезпечення наочності викладу навчального матеріалу, достатність ілюстративного матеріалу


10
5.7
Відтворення в навчальному матеріалі засад диференційованого підходу до навчання учнів
7
5.8
Можливість використання даного підручника в комплексі з іншою рекомендованою навчальною літературою (хрестоматіями, збірниками, наочними посібниками тощо)
9
5.9
Загальна характеристика дидактичної досконалості підручника
8
6
Методичне забезпечення
9
6.1
Здійснення підручником функції керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів
8
6.2
Наявність методичною апарату забезпечення організації самостійної роботи учнів

9
6.3
Надання учневі можливості самостійно оцінити досягнутий рівень засвоєння навчального матеріалу
9
6.4
Методична продуманість запропонованих питань, завдань і вправ, їх достатність і досконалість добору
8
6.5
Методична цінність і різноманітність ілюстративного матеріалу
10
6.6
Відповідність змісту наявним засобам і матеріальній базі вивчення предмета
10
6.7
Загальна характеристика методичної цінності підручника
9
7
Ергономічні показники
8
7.1
Якість поліграфічного виконання підручника
9
7.2
Якість виготовлення і друкування наочно-ілюстративного матеріалу
7
7.3
Задоволення санітарно-гігієнічним вимогам (розмір шрифту, якість паперу, підбір кольорів, вага тощо)
7
7.4
Естетика оформлення книги
9
7.5
Загальна характеристика ергономічної досконалості підручника
8

Загальна оцінка якості підручника (поставити позначку «+»):
Підручник можна використовувати в школі як основний без доопрацювання

Підручник можна використовувати в школі як основний після доопрацювання
    +
Підручник можна використовувати в школі як допоміжний без доопрацювання

Підручник можна використовувати в школі як допоміжний після доопрацювання

Підручник можна використовувати в школі
    


Анкета для вчителя
Назва підручника, клас . Образотворче мистецтво, 5клас
Автори:. С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область :  Кіровоградська
Кількість вчителів :   
Педагогічний стаж:   15
Категорія:   вища


Запитання
Відповіді
так
>так
>ні
ні
пояснення
1
Зв'язок змісту підручника з цілями
1.
Чи забезпечує матеріал підручника засвоєння змісту галузі на рівні, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти?
+
1.2
Чи всі розділи програми розкриті в підручнику?
+
1.3
Чи забезпечує підручник формування загальнонавчальних умінь і навичок?
+
2
Відповідність підручника сучасним методичним вимогам
2.1
Чи надає підручник достатньо теоретичної інформації для виконання вправ (завдань) ?
+
2.2
Чи достатня кількість вправ (завдань) у підручнику для засвоєння учнем теми?
+
2.3
Чи достатня кількість у підручнику різнорівневих завдань (вправ)?


+


2.4
Чи задовольняє Вас різноманітність вправ (завдань) у підручнику?

+2.5
Чи передбачає підручник колективні форми роботи?
+
2.6
Чи передбачає підручник індивідуальні форми роботи?
+
2.7
Чи пропонує підручник творчі завдання, що дають змогу проявити здібності талановитим дітям?
+
2.8
Чи     передбачено     авторами підручника систематичне повторення основних тем?


+


2.9
Чи пропонує підручник ситуації, які можуть стати в пригоді учню в його житті?
+
3
Мова підручника
3.1
Чи зрозуміло й чітко для учнів дається визначення головних програмових понять?

+3.2
Чи відповідає словникове наповнення підручника віковому рівню учнів?
+
3.3

4

4.1
Чи доступно для самостійного сприйняття учнем викладено навчальний матеріал підручника?

+4.2
Чи відповідають навчальний зміст і система вправ завдань) віковому рівню розвитку учнів, їх попередній загальноосвітній підготовці та життєвому досвіду?
+
5
Виховний потенціал підручника
5.1
Чи сприяє навчальний матеріал підручника формуванню учнів морально-етичних норм і загальнолюдських гуманістичних цінностей?

+5.2
Чи містить підручник навчальний матеріал, що сприяє вихованню в учнів громадянської позиції та патріотичних почуттів?

+5.3
Чи спрямований навчальний матеріал підручника на виховання дбайливого ставлення до природи, відповідальності за її збереження?


+5.4
Чи сприяє навчальний матеріал підручника формуванню в учнів почуття прекрасного та естетичної культури?
+
6
Оформлення підручника
6.1
Чи достатня кількість ілюстрацій у підручнику?
+
6.2
Чи збалансовано в підручнику кольорову гаму ілюстрацій?
+
6.3
Чи в достатній мірі відображають ілюстрації підручника сучасність?

+6.4
Чи доречно виносити на форзац підручника схеми, таблиці, пам'ятки?
+
7
Підручник-учителю
7.1
Чи зручний для вчителя підручник у користуванні?
+
7.2
Чи вважаєте Ви даний підручник новим за методичною системою реалізації змістових ліній?

+7.3
Чи відповідає дана навчальна книга Вашим уявленням про сучасний шкільний підручник?

+

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ  №1
Назва підручника ( рік видання)   Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область  Кіровоградська
Сільська місцевість, місто (підкреслити)
Прочитайте запитання анкети, поставте знак «+» проти вибраного Вами варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна)

Запитання
Варіанти відповіді
Так
Частко/Деколи
Ні
1
Чи викликає зацікавленість у дитини навчальний матеріал підручника?
+


2
Чи подобається дитині ілюстрації та загальне оформлення підручника?
+


3
Чи легко Вам розбиратися в навчальному матеріалі підручника, щоб надати дитині допомогу?

+

4
Чи часто дитина звертається по допомогу при вивченні змісту параграфа або виконанні завдання?


+
5
Чи може дитина в разі відсутності на уроці самостійно вивчити тему, користуючись підручником?

+

6
Чи відповідає книга Вашим уявленням про якісний шкільний підручник?

+


Ваші побажання щодо поліпшення якості даного підручника
___________________________________________________________________________________

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ №1
Назва підручника Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область    Кіровоградська
СМТ  Олександрівка

Запитання
Відповіді
так
>так
>ні
ні
пояснення
1
Чи всі програми розкриті в підручнику задовільно?+

2
Чи задовольняє Вас розташування теми у змісті підручника?
+
3
Чи є доступним для Вашого сприйняття формування тем розділів, параграфів та пунктів параграфу?

+4
Чи надає підручник достатньо
теоретичної інформації?
+
5
Чи достатньо автори приділяють формуванню практичних умінь і навичок?

+6
Чи пропонує підручник ситуації, які можуть стати Вам у пригоді в житті?+

7
Чи відповідає навчальний матеріал Вашому життєвому досвіду?
+
8
Чи сподобалося Вам працювати з підручником?

+
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ  №2
Назва підручника ( рік видання)   Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область  Кіровоградська
Сільська місцевість, місто (підкреслити)
Прочитайте запитання анкети, поставте знак «+» проти вибраного Вами варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна)

Запитання
Варіанти відповіді
Так
Частко/Деколи
Ні
1
Чи викликає зацікавленість у дитини навчальний матеріал підручника?
+


2
Чи подобається дитині ілюстрації та загальне оформлення підручника?
+


3
Чи легко Вам розбиратися в навчальному матеріалі підручника, щоб надати дитині допомогу?

                      +

4
Чи часто дитина звертається по допомогу при вивченні змісту параграфа або виконанні завдання?

                       +

5
Чи може дитина в разі відсутності на уроці самостійно вивчити тему, користуючись підручником?

                       +

6
Чи відповідає книга Вашим уявленням про якісний шкільний підручник?


+

Ваші побажання щодо поліпшення якості даного підручника
___________________________________________________________________________________АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ №2
Назва підручника Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область    Кіровоградська
СМТ  Олександрівка

Запитання
Відповіді
так
>так
>ні
ні
пояснення
1
Чи всі програми розкриті в підручнику задовільно?
+
2
Чи задовольняє Вас розташування теми у змісті підручника?
+
3
Чи є доступним для Вашого сприйняття формування тем розділів, параграфів та пунктів параграфу?
+
4
Чи надає підручник достатньо
теоретичної інформації?

+5
Чи достатньо автори приділяють формуванню практичних умінь і навичок?
+
6
Чи пропонує підручник ситуації, які можуть стати Вам у пригоді в житті?

+7
Чи відповідає навчальний матеріал Вашому життєвому досвіду?
+
8
Чи сподобалося Вам працювати з підручником?
+

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ  №3
Назва підручника ( рік видання)   Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область  Кіровоградська
Сільська місцевість, місто (підкреслити)
Прочитайте запитання анкети, поставте знак «+» проти вибраного Вами варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна)

Запитання
Варіанти відповіді
Так
Частко/Деколи
Ні
1
Чи викликає зацікавленість у дитини навчальний матеріал підручника?
+


2
Чи подобається дитині ілюстрації та загальне оформлення підручника?
+


3
Чи легко Вам розбиратися в навчальному матеріалі підручника, щоб надати дитині допомогу?
+


4
Чи часто дитина звертається по допомогу при вивченні змісту параграфа або виконанні завдання?


+
5
Чи може дитина в разі відсутності на уроці самостійно вивчити тему, користуючись підручником?
+


6
Чи відповідає книга Вашим уявленням про якісний шкільний підручник?
+Ваші побажання щодо поліпшення якості даного підручника
___________________________________________________________________________________

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ №3
Назва підручника Образотворче мистецтво (2014 р.)
Автор(и) С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Область    Кіровоградська
СМТ  Олександрівка

Запитання
Відповіді
так
>так
>ні
ні
пояснення
1
Чи всі програми розкриті в підручнику задовільно?

+2
Чи задовольняє Вас розташування теми у змісті підручника?

+3
Чи є доступним для Вашого сприйняття формування тем розділів, параграфів та пунктів параграфу?

+4
Чи надає підручник достатньо
теоретичної інформації?
+
5
Чи достатньо автори приділяють формуванню практичних умінь і навичок?
+
6
Чи пропонує підручник ситуації, які можуть стати Вам у пригоді в житті?
+
7
Чи відповідає навчальний матеріал Вашому життєвому досвіду?

+8
Чи сподобалося Вам працювати з підручником?
+
                            Узагальнені результати апробації підручника для 6-го класу

1. Автори:  С.М. Железняк, О.В. Ламонова
Предмет:  Образотворче мистецтво 6 клас
Рік видання: 2014
Видавництво: Київ «Генеза»
                  Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручника
І.Узагальнення проведеного анкетування (учні)
В анкетуванні (щодо апробації підручника образотворче мистецтво: підруч. для 6- го кл. загальноосвіт. навч.закл./ С.М. Железняк, О.В. Ламонова.- К.: Генеза, 2014.-191 с. ) брали участь 3 учні 6-А класу Олександрівського НВК І-ІІЇ ст. №3. Більшість школярів задоволені підручником, навчальним, практичним та ілюстративним матеріалом, який є в ньому. Школярі виділяють такі позитиви:
-                      наявність позначень для зорієнтування в підручнику;
-                      достатня кількість схем, репродукцій  дитячих малюнків, репродукцій картин  художників та фотоілюстрованого матеріалу, порад щодо виконання творчих завдань разом з батьками;
-                     після викладу теоретичного матеріалу тем запропонований план виконання практичної роботи;
-                     гарно оформлена обкладинка підручника, підручник не важкий
Але є деякі недоліки:
-                       зменшити обсяг теоретичного матеріалу
-                      папір недосить якісний, друк репродукцій не  якісний
II.               Узагальнення проведеного анкетування (батьки)
В анкетуванні (щодо апробації підручника Образотворче мистецтво: підруч. для 6- го кл. загальноосвіт. навч.закл./ С.М. Железняк, О.В. Ламонова.- К.: Генеза, 2014.-191с.) брали участь 3 батьків. В основному задоволені підручником, можуть користуватися ним, допомагаючи своїм дітям під час вивчення домашніх завдань.
Батьки висловили такі побажання щодо поліпшення якості підручника:
-                      теоретичний  матеріал підручника повинен бути не перевантажений;
-                      правила повинні бути чітко виділені
III.           Узагальнення проведеного анкетування (вчитель)
В анкетуванні (щодо апробації підручника Образотворче мистецтво: підруч. для 6- го кл. загальноосвіт. навч.закл./ С.М. Железняк, О.В. Ламонова.- К.: Генеза, 2014.-191 с. )   брала участь вчитель образотворчого мистецтва Олександрівського НВК №3 Товкун Інна Вікторівна. На мою думку, підручник в основному відповідає сучасним вимогам:
                      Науковості викладу навчального матеріалу;
                      Розвивальному навчанню;
                      Розвитку творчих здібностей учнів;
                      Виховному потенціалу навчального матеріалу.
                     Проте є деякі недоліки:
-                     теоретичний матеріал викладений не досить лаконічно;
-                     словникову термінологію (в основному ключові слова теми) можливо було б виділити на сторінці окремо від тексту для кращого запам’ятовування.
-                      поліграфія поганої якості;
-          можливо  запропонувати після завершення семестрів тестові завдання (схеми-тести, тести-картинки(репродукції))

Характеристика підручника I.Вимоги до змісту підручника
Підручник Образотворче мистецтво: підруч. для 6- го кл. загальноосвіт. навч.закл./ С.М. Железняк, О.В. Ламонова.- К.: Генеза, 2014.-191 с.містить систематизований виклад навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі.
Підручник складається з передмови,  вступу та 5 розділів, кожний з яких розділено на кілька тем. Кожна тема містить теоретичний матеріал, план практичної роботи з переліком запропонованих інструментів та матеріалів, наочні етапи виконання роботи. У кінці кожної теми розміщено запитання по вивченому теоретичному матеріалу. Є завдання для роботи в групах, для виконання творчої  додаткової  роботи  вдома самому або з батьками, що позначено відповідними значками, з якими учні знайомляться на початку вивчення підручника. Учні Олександрівського НВК І-ІІІ ступенів №3, 6-А класу можуть використовувати навчальний матеріал підручника для самостійного опрацювання
ІІ. Вимоги до структури підручника
Підручник має зміст розділів з нумерацією сторінок, назвою розділів, тем.
Кожен розділ підручника має декілька тем.
У межах однієї теми відбувається чергування видів діяльності:
-                      робота з теоретичним матеріалом;
-                     ознайомлення з репродукціями;
           виконуємо практичну роботу індивідуально або групами;
-          виконуємо вдома творчу роботу з батьками по бажанню;

У кінці підручника розміщений Словничок, Додаток (репродукціїї творів мистецтва), Зміст.
ІІІ.  Вимоги до навчально-матеріального апарату підручника
Підручник виконує функції управління пізнавальною діяльністю школярів, містить рекомендації до способу вивчення пропонованого матеріалу, сприяє розвитку творчої активності школярів і формуванню в них умінь самостійно застосовувати набуті знання на практиці. На це спрямовані працюємо індивідуально, групами, міркуємо, пізнаємо.
Для повного сприйняття навчального матеріалу підручник унаочнений малюнками, репродукціями, схемами, таблицями, планом практичної роботи, етапами виконання.
Художнє оформлення підручника відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до навчальних книг для загальноосвітніх навчальних закладів. Але поліграфічний друк репродукцій на низькому рівні.                                                                                                                  

Немає коментарів:

Дописати коментар